Totaal Installatie De Ruijter BV

Loubergweg 48
6960 AA Eerbeek

0313 - 653 049
info@deruijterinstallatie.nl

Doorstart Totaal Installatie De Ruijter BV

 


 

Geachte heer, mevrouw,

 

Zoals inmiddels wellicht bij u bekend is, zijn bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 10 januari 2024 en d.d. 11 januari 2024 de faillissementen uitgesproken van De Ruijter Installatiebedrijf B.V., gevestigd aan de Loubergweg 48 te (6961 EK) Eerbeek en Totaal Installatie Klein Tuente B.V., gevestigd aan te (6882 AM) Velp aan de Kerkallee 43f met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. J.H. Steverink als rechter-commissaris.

Uit de administratie van de failliete vennootschappen leid ik af dat u mogelijk een klantrelatie heeft met één van beide vennootschappen. In verband met uw klantrelatie bericht ik u dat zich sinds het uitspreken van het faillissement diverse partijen bij mij hebben gemeld met interesse in een doorstart. Op vrijdag 19 januari jl. is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over een doorstart. De partij die alle activiteiten per 22 januari heeft overgenomen is Totaal Installatie De Ruijter B.V.

Met de doorstart zullen de activiteiten worden voortgezet, waarbij het ook de bedoeling is dat u, daar waar mogelijk, contact zult blijven houden met voor u vertrouwde gezichten. Ook lopende onderhouds-en of service abonnementen worden overgenomen, hetgeen (mede) in uw belang is. U kunt ervan uitgaan dat de ervaren medewerkers zich voor de volle 100% zullen blijven inzetten om uw onderhoud, storing en/of installatie-werkzaamheden op deskundige wijze te verrichten. Voor zover er sprake is van nog lopende en/of reeds geplande klussen en de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden die voortgezet kunnen worden, adviseer ik u zelf contact op te nemen met Totaal Installatie Bedrijf de Ruijter B.V. Zij zijn te bereiken op het oude telefoonnummer 0313-653 049 of per mail info@deruijterinstallatie.nl.

Let wel, juridisch gezien heeft de doorstartende partij niet de verplichting om bestaande afspraken over te nemen en hoeven zij gedane aanbetalingen ook niet tegen zich te laten gelden. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om de werkzaamheden volledig uit te voeren en mocht er uit dien hoofde dan nog sprake zijn van een restvordering dan kunt u die, per mail en onderbouwd met stukken, bij mij indienen. Ik ga er vanuit u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,
Priscilla Trip
Curator
Mail: p.trip@dommerholt.nl